Enter


Gurdas Maan "Sajna iss tann ne mukk jaana bhavein roz maalishaan kariye, Roti Haq dee khayiye g bhavein boot polishaan kariye"

My Current Time

Thursday, January 08, 2009

Joke

Plan For Future:

Teacher asks children, what do you wish to do in future?

Ram: I want to be a pilot.

Vinod: I want to be a doctor.

Deepa: I want to be a good mother.

Ravi : I want to help Deepa.

2 reactions:

Harkirat Haqeer said...

Preet ji,

ki asin tuhadiyaan boliaa tuhade nam nal apne blog te pa sakde haan....??

Harkirat Haqeer said...

ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਲੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਪਾਓ....ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਤਨੀ ਅੱਕ੍ਚੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ......!!

Your Search Results